ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแจ้งงบดุลสมาคมฯ ประจำปี 2566